Om Oss

Bolagsupplysningen.se är det smartare sökföretaget anpassat för fler användare. Vi drivs av mobilitet och erbjuder våra användare mer än det traditionella sökföretaget. Användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende ligger bakom vår affärsidé att skapa denna digitala och lättillgängliga mötesplats som är en smart genväg till säkrare affärsbeslut, lönsammare affärer och utvecklande kundrelationer, oavsett var du befinner dig. Vi aggregerar, filtrerar och presenterar den information du vid tillfället behöver oavsett om du söker en tjänst eller underlag till ett säkrare affärsbeslut. Våra databaser uppdateras från offentliga register från statliga myndigheter och verk och innehåller senaste tillgängliga uppgifter.

Vårt mål och uppdrag


Väl fungerande konkurrens på marknaden gynnar alla aktörer. Konkurrensen höjer kvaliteten, breddar utbudet av varor och tjänster men gör det också möjligt för nya företag att komma in på marknaden och stärker de svenska företagens förmåga att hävda sig på internationella marknader. Vårt mål är att synliggöra marknadens alla aktörer för att bredda utbudet av varor och tjänster på marknaden samt skapa bättre förutsättningar för snabbare, smartare och säkrare affärer genom att förse användarna med rätt och uppdaterade underlag. Vi tror på idén att den som vet mest vinner mest!

Medverkan


Bolagsupplysningen.se stärker just dina möjligheter till enklare och snabbare affärer genom att synliggöra just ditt företag bättre än konkurrenterna och förse användarna med snabb och uppdaterad affärsinformation som underlag för snabba affärsbeslut. Låt just ditt företag sticka ut i din bransch och bli det självklara valet genom förtursexponeringen där ditt företag rangordnas före andra i din bransch. Syns man inte så finns man inte så låt kunderna hitta dig och upptäck nya marknader och möjligheter! Läs mer: Annonsera eller ring vår kundtjänst