Ångerrätt

 

Villkoren som gäller för alla produkter och tjänster som finns på Bolagsupplysningen.se

Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller alltid Konsumentköplagens bestämmelser. Köparen skall vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att ingå avtal med Bolagsupplysningen.se

Vid försäljning till Näringsidkare gäller alltid Köplagens bestämmelser. Köparen ska ha rättighet att teckna avtal i företagets namn.

 

Köpvillkor För Privatpersoner

Privatpersoner har 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen (1990:932), när du handlar varor och tjänster på distans. Ångerrätten löper från den dag du tar emot varan. Se nedan http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900932.htm

 

Köpvillkor För Näringsidkare

Näringsidkare har ej ångerrätt när det gäller handel mellan företag enligt Köplagen (1990:931). Se nedan http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm