Ångerrätt

 

Villkoren som gäller för alla produkter och tjänster som finns på Bolagsupplysningen.se

Vid försäljning till Näringsidkare gäller alltid Köplagens bestämmelser. Köparen ska ha rättighet att teckna avtal i företagets namn.

 

Köpvillkor För Näringsidkare

Näringsidkare har ej ångerrätt när det gäller handel mellan företag enligt Köplagen (1990:931). Se nedan http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm